Op weg naar Weerbaarheid in Lezen (WiL)

Wat is het doel van dit onderzoek?

Dit onderzoek gaat over de leesontwikkeling van kinderen uit groep 5, 6 en 7. Goed leren lezen en spellen zijn essentiële vaardigheden om mee te kunnen komen in onze samenleving. Via lezen en spellen kan je informatie tot je nemen en uitwisselen met anderen. Kinderen die problemen ervaren met het leren lezen en spellen hebben een extra uitdaging op dit gebied.

In dit onderzoek vergelijken we normale lezers met kinderen met ernstige en hardnekkige problemen in het lezen en/of spellen van woorden (dyslexie) en kinderen met een verhoogd risico op lees- en/of spellingproblemen, bijvoorbeeld door een familierisico of een taalstoornis. We willen graag te weten komen welke vaardigheden en omstandigheden bijdragen aan de veerkracht van deze kinderen en mogelijk bijdragen aan het voorkomen of onnodig voortduren van ernstige lees- en/of spellingproblemen.