Op weg naar Weerbaarheid in Lezen (WiL)

Opbrengsten voor de klas en de school

Er zijn een aantal opbrengsten voor de school en de leerkracht:

  • Verloten van verschillende cadeaubonnen van €25,- per schooljaar
  • Een webinar of lezing over lezen, spelling en taal, afgestemd op de wensen vanuit de school
  • Orthopedagogisch advies voor zorgleerlingen (IB-er)
  • Onderwijskundig advies voor leerkrachten
  • Op de langere termijn: inzicht in het bevorderen van de weerbaarheid van kinderen met (een risico op) lees- en/of spellingproblemen in de klassencontext, incl. praktische handvatten voor toepassing van deze inzichten