Op weg naar Weerbaarheid in Lezen (WiL)

Voor scholen

In het WiL-project onderzoeken wij de leesontwikkeling van (specifieke groepen) zwakke en gemiddelde lezers uit groep 5, 6 en 7. Uit recente onderzoeken blijkt dat de leesontwikkeling van Nederlandse kinderen in toenemende mate onder druk staat. Zwakke lezers en lezers met een specifiek onderliggend risico hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van ernstige en hardnekkige lees- en/of spellingproblemen (dyslexie). Met het WiL onderzoek proberen wij beter te begrijpen welke vaardigheden en omstandigheden een bevorderende rol kunnen vervullen in de leesontwikkeling van kinderen in het algemeen én welke factoren een beschermende rol kunnen vervullen in de leesontwikkeling van kinderen met (een verhoogd risico op) ernstige lees- en/of spellingproblemen.

Met dit onderzoek kunnen we belangrijke inzichten verkrijgen in het bevorderen van de weerbaarheid van kinderen met (een risico op) lees- en/of spellingsproblemen in de klassencontext. Daarnaast kunnen we scholen en leerkrachten praktische handvatten bieden voor het toepassen van deze inzichten.