Op weg naar Weerbaarheid in Lezen (WiL)

Algemene informatie over WiL

Wat onderzoekt WiL?

 • Lees- en spellingvaardigheden van normale lezers en kinderen met (een verhoogd risico op) ernstige lees- en/of spellingproblemen
 • Voorwaardelijke en onderliggende vaardigheden zoals taal, werkgeheugen en verwerkingssnelheid
 • Welke vaardigheden en omstandigheden bijdragen aan de veerkracht van kinderen en welke vaardigheden mogelijk bijdragen aan het voorkomen of onnodig voortduren van ernstige lees- en/of spellingproblemen

Wat levert WiL op?

 • Inzicht in het bevorderen van de weerbaarheid van kinderen met (een verhoogd risico op) lees- en/of spellingproblemen in de klassencontext, inclusief praktische handvatten voor de toepassing van deze inzichten

Voor scholen/leerkrachten:

 • Webinar of lezing over lezen, spelling en taal, afgestemd op de wensen vanuit de school
 • Orthopedagogisch advies voor zorgleerlingen (IB-er)
 • Onderwijskundig advies voor leerkrachten
 • Verloten van verschillende cadeaubonnen van €25,- per schooljaar onder leerkrachten

Voor gezinnen:

 • Een workshop voor deelnemende ouders van de school
 • Een klein cadeautje voor uw kind

Hoe ziet WiL eruit?

 • Onderzoek naar lees- en spellingontwikkeling in groep 5, 6 en 7. Testafname thuis tussen februari en juli 2023. Leerlingen uit groep 6 en 7 doen eenmalig mee in 2023. Leerlingen uit groep 5 volgen we over tijd. Zij doen in totaal 3 keer mee (in 2023 met alle onderdelen en in 2024 en 2025 met een verkorte set).
 • Korte vragenlijst voor leerkrachten over deelnemende leerlingen
 • Korte vragenlijst voor ouders
 • Opvragen overzicht Cito LVS via IB’er