Op weg naar Weerbaarheid in Lezen (WiL)

Wat gebeurt er als we meedoen met het onderzoek?

Als uw school meedoet, kunnen leerlingen uit groep 5, 6 en 7 meedoen aan ons onderzoek. Het onderzoek loopt van het najaar van 2022 tot en met het najaar van 2026.

Het onderzoek zal bij uw kind worden afgenomen tussen februari en juli 2024. Kinderen uit groep 6 en 7 die meedoen aan het onderzoek worden eenmalig getest, alleen tijdens de eerste helft van dit schooljaar (2024). Kinderen uit groep 5 volgen we graag langer. Naast de afspraak in de eerste helft van 2024, vragen wij hen in groep 6 (eerste helft 2025) en groep 7 (eerste helft 2026) om mee te doen aan verkorte testafnames.

Uw kind wordt in principe thuis getest. Alleen wanneer dit niet mogelijk is zal in overleg (eventueel met school) naar een alternatief gezocht worden.

  • We vragen u om een korte vragenlijst in te vullen.
  • Daarnaast vragen we de leerkracht van uw kind ook om een korte vragenlijst in te vullen over uw kind.
  • Als aanvulling op de testafname vragen we, na toestemming van u, ook scores van uw kind op uit het Cito leerlingvolgsysteem van uw school.

Hoe ziet de testafname eruit?

De testafname vindt bij uw thuis plaats in een rustige omgeving. De testassistent doet samen met het kind een aantal één-op-één taken. De taken gaan onder andere over lezen, spellen, taal en grammatica. Daarnaast kijken we ook naar vaardigheden die nodig zijn voor deze taken, zoals het geheugen en de verwerkingssnelheid. De taken zijn speciaal gemaakt voor kinderen en zij vinden het vaak leuk om de taken te doen. De testafname zal plaatsvinden in twee sessies van ieder max. 1,5 uur. Er is dan ook tijd om rustig kennis te maken en om pauzes te houden tijdens de testafname. Daarnaast wordt er een korte vragenlijst afgenomen bij uw kind.