Op weg naar Weerbaarheid in Lezen (WiL)

Informatie over de privacy

Privacy vinden wij erg belangrijk. We houden ons aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de ethische gedragscode die is opgesteld door de Vereniging van Universiteiten. Dit betekent dat we vertrouwelijk omgaan met de gegevens die wij verzamelen.

  • Alle onderzoeksgegevens worden streng beveiligd opgeslagen op de servers van de Universiteit Utrecht. Deze gegevens kunnen alleen worden benaderd door de betrokken onderzoekers.
  • De gegevens die we ontvangen blijven geheim en worden niet gedeeld met anderen.
  • De resultaten van dit onderzoek kunnen worden opgeschreven in artikelen voor wetenschappelijke tijdschriften. De gegevens zijn dan anoniem: niemand kan erachter komen welke gegevens bij welk kind horen.
  • Alle gegevens worden 10 jaar lang vertrouwelijk en beschermd opgeslagen op de Universiteit Utrecht. Na afloop van de dataverzameling (juli 2026) verwijderen wij de namen en adresgegevens van kinderen en ouders uit onze bestanden.